Nasz profil na Facebooku

Konfigurator wyposażenia i oznakowania ADR

Konfigurator wyposażenia i oznakowania ADR
Oferujemy Państwu wyposażenie ADR w zestawach dla każdej grupy pojazdów: do 3,5 t. d.m.c., od 3,5t d.m.c. do 7,5t d.m.c. oraz powyżej 7,5t d.m.c(dopuszczalnej masy całkowitej ). Wyposażenie to służy i jest niezbędne podczas przewozów towarów niebezpiecznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz pozostałych państw stron Umowy Europejskiej ADR.