Nasz profil na Facebooku

Gaśnice

Gaśnice
Z dbałością o naszych Klientów w naszym asortymencie posiadamy szeroką ofertę gaśnic. Oferujemy gaśnice proszkowe, pianowe, a także śniegowe. Wybór właściwego sprzętu łatwy jest tylko z pozoru, bowiem na rynku znajduje się kilkadziesiąt rodzajów gaśnic o różnym przeznaczeniu, oraz ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicy lub agregacie gaśniczym.

Zgodnie z polskim prawem każdy budynek, obiekt lub teren powinien być wyposażony w odpowiednią, wymaganą przepisami ilość gaśnic lub agregatów gaśniczych. Proponowane przez nas gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe i agregaty gaśnicze posiadają świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, odpowiadają normom europejskim EN-3 oraz uzyskały zgodność z dyrektywą 97/23/EEC, której potwierdzeniem jest nadany znak CE.

(229,32 zł) 282,06 zł
135,30 zł
(104,00 zł) 127,92 zł
(90,00 zł) 110,70 zł
(60,00 zł) 73,80 zł
(252,50 zł) 310,57 zł
(29,00 zł) 35,67 zł
(130,00 zł) 159,90 zł