Nasz profil na Facebooku

Gaśnice

Gaśnice
Z dbałością o naszych Klientów w naszym asortymencie posiadamy szeroką ofertę gaśnic. Oferujemy gaśnice proszkowe, pianowe, a także śniegowe. Wybór właściwego sprzętu łatwy jest tylko z pozoru, bowiem na rynku znajduje się kilkadziesiąt rodzajów gaśnic o różnym przeznaczeniu, oraz ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicy lub agregacie gaśniczym.

Zgodnie z polskim prawem każdy budynek, obiekt lub teren powinien być wyposażony w odpowiednią, wymaganą przepisami ilość gaśnic lub agregatów gaśniczych. Proponowane przez nas gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe i agregaty gaśnicze posiadają świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, odpowiadają normom europejskim EN-3 oraz uzyskały zgodność z dyrektywą 97/23/EEC, której potwierdzeniem jest nadany znak CE.

(130,00 zł) 159,90 zł
(110,00 zł) 135,30 zł
(66,00 zł) 81,18 zł
(252,50 zł) 310,57 zł
(35,00 zł) 43,05 zł